Products
[Tong Ren Tang] Angong Niuhuang Wan
Tongren Niuhuang Qingxin Wan
Tongren Dahuoluo Dan
Zai Zao Wan
Jinseng Tsai Tsao Wan
Ultra Fine Pearl Powder
Baifeng Wan
Beijing BaiFeng Wan
Tiaojing Yuzi Wan
Kunbao Wan
Bazhen Yimu Wan
Ji Pin A Jiao
Ginseng-Antrodia Campharata Capsule
Schisanda-Antrodia Campharata Capsule
Rhodiola Rosea Capsule
Blueberry & Rhodiola Rosea Capsule
Reviving Prebiotics
Cranberry Collagen Prebiotics
[Tong Ren Tang] Cervus Elaphus Linnaeus Collagen Capsule
Hawthorn Berry Drink
Tong Ren Tang Cranberry Tablet
Tong Ren Tang Rose Cherry Tablet
Beijing Tong Ren Tang Sporoderm Broken Ganoderma Lucateum Spores Powder Capsules
Jian Bu Hu Qian Wan
Renshen Lurong Wan
Buzhong Yiqi Wan
Liu Wei Di Huang Wan
Liu Wei Di Huang Wan (Concentrated Pill)
Jin Gui Shen Chi Wan
Qi Ju Di Huang Wan
Zhi Bai Di Huang Wan
Shi Quan Da Bu Wan
Zhifuping Xuedu Wan
Guci Wan
Tongren Bao Ying Dan
Qing Yin Wan
Banlangen Chongji
Banlangen Keli (No Sugar Added)
Ganmao Gegentang Chongji
Ganmao Qingre Chongji
Ganmao Zhike Chongji
Ganmao Toutong Chongji
Xia Sang Ju Chongji
Yin Qiao Jie Du Pian
Beijing Yin Qiao Jie Du Pian (Sugar Coated)
Huoxiang Zhengqi Pian
Huoxiang Zhengqi Pian (Sugar Coated)
Huo Hsiang Cheng Chi Shui
Niu Huang Jie Du Pian
Beijing Niu Huang Jie Du Pian (Sugar Coated)
Shunqi Zhike Huatan Wan
Xiang Sha Hewei Wan
Maren Runchang Wan
Maren Runchang Wan (Water-honeyed Pills)
Tongren Liu Shen Wan