Products
[Tong Ren Tang] Angong Niuhuang Wan
Beijing Tong Ren Tang Sporoderm Broken Ganoderma Lucateum Spores Powder Capsules
Tongren Niuhuang Qingxin Wan
Tong Ren Tang Lingzhi Vitality Capsules
Tongren Dahuoluo Dan
Zai Zao Wan
Jinseng Tsai Tsao Wan
Dan Shen Pill Compound
Ultra Fine Pearl Powder
Baifeng Wan
Beijing BaiFeng Wan
[Tong Ren Tang] Guizhi Fuling Wan
Marine Collagen Peptide
[Tong Ren Tang] Huoxue Tongmai Pian
Tiaojing Yuzi Wan
Kunbao Wan
Bazhen Yimu Wan
Ji Pin A Jiao
Ginseng-Antrodia Campharata Capsule
Schisanda-Antrodia Campharata Capsule
Rhodiola Rosea Capsule
Blueberry & Rhodiola Rosea Capsule
Reviving Prebiotics
Cranberry Collagen Prebiotics
[Tong Ren Tang] Cervus Elaphus Linnaeus Collagen Capsule
Tong Ren Tang Cranberry Tablet
Tong Ren Tang Rose Cherry Tablet
Qi Boosting Tea
Jian Bu Hu Qian Wan
Wood Lok Medicated Oil (Herbal Heritage)
Renshen Lurong Wan
Buzhong Yiqi Wan
Liu Wei Di Huang Wan
Liu Wei Di Huang Wan (Concentrated Pill)
Jin Gui Shen Chi Wan
Qi Ju Di Huang Wan
Zhi Bai Di Huang Wan
Shi Quan Da Bu Wan
Zhifuping Xuedu Wan
Guci Wan
Tongren Bao Ying Dan
Qing Yin Wan
Banlangen Chongji
Banlangen Keli (No Sugar Added)
Ganmao Gegentang Chongji
Ganmao Qingre Chongji
Ganmao Zhike Chongji
Ganmao Toutong Chongji
Xia Sang Ju Chongji
Yin Qiao Jie Du Pian
Beijing Yin Qiao Jie Du Pian (Sugar Coated)
Huoxiang Zhengqi Pian
Huoxiang Zhengqi Pian (Sugar Coated)
Huo Hsiang Cheng Chi Shui
Niu Huang Jie Du Pian
Beijing Niu Huang Jie Du Pian (Sugar Coated)
Shunqi Zhike Huatan Wan
Xiang Sha Hewei Wan
Maren Runchang Wan
Maren Runchang Wan (Water-honeyed Pills)
Tongren Liu Shen Wan
Renshen Jianpi Wan
Korean Black Ginseng Jung
Ganoderma Lucidum Spores Chocolate
Korean Black Ginseng & Pomegranate Jelly Stick
Korean Red Ginseng Mango Jelly Stick
Korean Red Ginseng Peach Jelly Stick
Korean Red Ginseng Balloon Flower Jelly Stick
Korean Red Ginseng Passion Fruit Jelly Stick
Korean Red Ginseng Omija Jelly Stick
Korean Red Ginseng & Mulberry Stick
Korean Red Ginseng & Pear Stick
Korean Red Ginseng & Green Plum Stick
Korean Red Ginseng & Blood Orange Stick
Korean Red Ginseng & Cranberry Stick
Hawthorn Berry Drink